עבודות גובה בסנפלינג

עבודות גובה בסנפלינג תליית/הורדת שלטים
חיזוק חזיתות
עבודה בפירים/חללים מוקפים
צביעת חזיתות ועבודות גובה שונות בעזרת עובדים היקפיים בגובה